Tin tức

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG 2016

 

THÔNG BÁO

v/v: Tổ chức Đại hội cổ đông năm 2016

 

Công ty Cổ phần Thương mại Cầu Giấy trân trọng thông báo:

Nhân dịp kỷ niệm 15 năm chuyển từ Doanh nghiệp nhà nước sang công ty cổ phần (29/12/2000-29/12/2015) và ngày 29/12 là ngày gần kết thúc năm tài chính, có đủ cơ sở để tổng kết kinh doanh năm 2015.

Chính vì vậy, HĐQT Công ty cổ phần thương mại Cầu Giấy quyết định tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 và kỷ niệm 15 năm chuyển đổi cổ phần.

  1. Thời gian: 07h30 ngày 29/12/2015 (thứ 3).
  2. Địa điểm: Hội trường Công ty CP Thương mại Cầu Giấy

Tầng 7 Tòa nhà CTM Complex, số 139 Cầu Giấy, Hà Nội

Trân trọng kính mời./.

CHỦ TỊCH HĐQT

    Nguyễn Đức Tuyên (đã ký)