Tin tức

Đại hội cổ đông thường niên 2017 & Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập công ty

THÔNG BÁO

v/v: Tổ chức Đại hội cổ đông năm 2017 

 

Công ty Cổ phần Thương mại Cầu Giấy trân trọng thông báo:

Nhân dịp kỷ niệm 60 thành lập công ty CP Thương mại Cầu Giấy (1956 - 2016) và gần kết thúc năm tài chính, đủ cơ sở để tổng kết kinh doanh năm 2016.

Chính vì vậy, HĐQT Công ty cổ phần thương mại Cầu Giấy quyết định tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 và kỷ niệm 60 thành lập công ty CP Thương mại Cầu Giấy.

  1. Thời gian: 07h30 ngày 24/12/2016 (thứ 7).
  2. Địa điểm: Tầng 1 - Trung tâm Tổ chức Sự kiện & Tiệc cưới CTM Palace.

                        Số 131 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội

Trân trọng kính mời./.

                                                                                                                                    CHỦ TỊCH HĐQT

    Nguyễn Đức Tuyên (đã ký)