Đại hội cổ đông thường niên Công ty Cổ phần thương mại Cầu Giấy 2020

10/01/2020

Ngày 09/01/2020 tại Trung tâm Sự kiện và Tiệc cưới CTM Palace 131 Nguyễn Phong Sắc, Công ty cổ phần thương mại Cầu Giấy đã tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2020. Đại hội đã nghe báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát trong năm 2019 và thông qua phương hướng nhiệm vụ trong năm 2020.

       

Đại hội làm Lễ chào cờ

 

Toàn cảnh Đại hội

Tham dự Đại hội có: Ông Nguyễn Đức Tuyên – Chủ tịch Hội Đồng quản trị Công ty kiêm Tổng Giám đốc Công ty; Bà Trịnh Ngọc Lan – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty cùng các ông bà thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát Công ty.

Đoàn Chủ tịch Đại hội

Ông Nguyễn Đức Tuyên – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty – Tổng giám đốc Công ty phát biểu Đại hội

Bà Trịnh Ngọc Lan – Phó chủ tịch Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc Công ty trình bày Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

Bà Nguyễn Thanh Hương – Thành viên Hội đồng quản trị, Trưởng ban kiểm sát công ty trình bày Báo cáo kết quả Kiểm sát năm 2019.

Tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch, chỉ tiêu kinh doanh dự kiến trong năm 2020

Đại hội đã được nghe báo cáo tổng kết tình hình hoạt động kinh doanh trong năm 2019. Trong năm vừa qua, Công ty  CPTM Cầu Giấy đã hoàn thành xuất sắc kế hoạch đầu năm.

Mặc dù kinh tế nói chung và thị trường bất động sản nói riêng tăng trưởng tốt, tuy nhiên hoạt động của Công ty và các trung tâm gặp những khó khăn và trở ngại khách quan, ảnh hưởng tới kết quả kinh doanh.

Để phù hợp với tình hình thực tế, tại Đại hội cổ đông, Công ty tiếp tục đề ra các kế hoạch và phương hướng phát triển phù hợp với diễn biến của thị trường Bất động sản, thị trường sự kiện tiệc cưới và thị trường khách sạn mang lại lợi ích cao nhất cho các cổ đông, đảm bảo hoạt động kinh doanh hiệu quả. Tập trung mọi nguồn lực cả về vốn và nhân lực để triển khai các dự án kinh doanh trọng điểm của Công ty và các trung tâm.

 

Đại hội đã diễn ra theo đúng quy trình, đại hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết đại hội. Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần thương mại Cầu Giấy đã thành công tốt đẹp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/nhctmnsx/public_html/wp-includes/functions.php on line 4558