ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 KHÓA V, NHIỆM KỲ 2019 – 2023

Sau một ngày làm việc khẩn trương, sôi nổi, dân chủ và ý thức trách nhiệm của các cổ đông, Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty CP Thương mại Cầu Giấy đã diễn ra theo đúng chương trình đề ra.
Để thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2021 được thông qua và bằng sự quyết tâm vượt mọi khó khăn, thách thức của dịch bệnh Covid-19, bằng sự chỉ đạo, lãnh đạo quyết liệt của tập thể Đảng ủy – HĐQT – Ban TGĐ cùng sự đoàn kết của CBNV, sự tin tưởng của Quý vị cổ đông nên các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 đạt tỷ lệ từ 65%-80%.
Tại Đại hội ngày 10/3/2022, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua các nội dung:
🔹 Báo cáo Tổng kết tình hình thực thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021 – Phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.
🔹 Báo cáo của Ban Kiểm Soát năm 2021.
🔹 Báo cáo sự cần thiết sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
🔹 Báo cáo sự cần thiết và phương án nâng vốn điều lệ Công ty.
🔹 Báo cáo dự kiến chia cổ tức năm 2021.
🔹 Bầu bổ sung thành viên BKS.
Với những kết quả đó, Đại hội cổ đông năm 2022 của Công ty Cổ phần Thương mại Cầu Giấy đã thành công tốt đẹp. Bước sang năm 2022, bằng sự quyết tâm, nỗ lực, đoàn kết của tập thể ban lãnh đạo và CBNV các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2022 sẽ đạt theo Nghị quyết Đại hội đề ra.
——————————————-
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CẦU GIẤY
Tầng 7- CTM Complex- 139 Cầu Giấy – P.Quan Hoa – Q.Cầu Giấy – Hà Nội
Hotline: 0243 8337 902 – 0243 8338 123
www.ctm.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *