Tin tức

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG 2016

Nhân dịp kỷ niệm 15 năm chuyển từ Doanh nghiệp nhà nước sang công ty cổ phần (29/12/2000-29/12/2015) và ngày 29/12 là ngày gần kết thúc năm tài chính, có...

MỘT SỐ HÌNH ẢNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG 29/12/2015

Đại hội cổ đông 2015 đã diễn ra vào ngày 29/12/2015 thành công tốt đẹp. Cùng với sự lãnh đạo tài tình của ban tổng giám đốc. Công ty cổ...