Tin tức

MỘT SỐ HÌNH ẢNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG 29/12/2015

Đại hội cổ đông 2015 đã diễn ra vào ngày 29/12/2015 thành công tốt đẹp. Cùng với sự lãnh đạo tài tình của ban tổng giám đốc. Công ty cổ...