HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THANH NIÊN CÔNG TY CPTM CẦU GIẤY

🔹Vừa qua, Đoàn thanh niên Công ty CPTM Cầu Giấy đã chủ động, tích cực tham gia vào các hoạt động văn hoá thể thao như phong trào thanh niên rèn luyện sức khoẻ đồng thời phát huy vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ trong quá trình chuyển đổi số, chương trình hiến máu tình nguyện vì cộng đồng.
 
🔹Những kết quả nổi bật từ việc thực hiện các phong trào đã đóng góp quan trọng vào việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị cũng như tạo môi trường thực tiễn sinh động để thanh niên phát triển toàn diện. Thông qua các phong trào, vị trí, vai trò, uy tín của tổ chức Đoàn và hình ảnh đoàn viên, thanh niên được khẳng định và ghi nhận.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *