LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN CỦA ĐẢNG BỘ CÔNG TY CPTM CẦU GIẤY

Ngày 30/04/2020, Chi bộ Trung tâm Bất động sản đã tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên mới cho quần chúng ưu tú: Nguyễn Hồng Tú – Nhân viên văn phòng trung tâm Bất động sản.

Lễ kết nạp được diễn ra trong không khí trang nghiêm, đúng trình tự, thủ tục với sự tham gia của đồng chí Nguyễn Văn Nghĩa – Phó Bí thư Chi bộ cùng toàn thể các Đảng viên trong Đảng bộ Công ty Cổ phần Thương mại Cầu Giấy.

Thay mặt Chi bộ , đồng chí Đinh Thuý Hoà đã đọc và trao Quyết định kết nạp Đảng viên cho đồng chí Nguyễn Hồng Tú, đồng chí chính thức bước vào thời gian dự bị 1 năm. Đồng chí Phó Bí thư Đảng bộ cũng đã căn dặn Đảng viên mới tích cực rèn luyện, nâng cao năng lực chuyên môn, phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, thực hiện đúng trách nhiệm và nghĩa vụ của người Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam đồng thời phổ biến nhiệm vụ, quyền hạn của Đảng viên mới và phân công Đảng viên chính thức giúp đỡ đồng chí đảng viên dự bị trở thành đảng viên chính thức đúng thời hạn.

Đồng chí Nguyễn Hồng Tú đã tuyên thệ nguyện trung thành với lý tưởng và mục tiêu Cách mạng của Đảng, thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ của Đảng viên, đóng góp tích cực vào việc xây dựng Đảng, xứng đáng là Đảng viên của Đảng cộng sản Việt Nam.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *