Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/ctmpalace/domains/ctm.vn/public_html/wp-content/themes/flatsome/inc/shortcodes/ux_image.php on line 61

Phát triển bền vững

VĂN HÓA

Văn hoá là phần không thể thiếu tạo nên nét đặc trưng của con người CTM, trải qua 60 năm hình thành và phát triển, thăng trầm của thời đại và sự thay đổi của nền kinh tế, tinh thần CTM luôn là sức mạnh thúc đẩy chúng tôi không ngừng nỗ lực, sáng tạo vì lợi ích chung của cộng động, khách hàng.
Tinh thần “ Kỷ luật – Sáng tạo – Tập thể- Tôn trọng” luôn được lan toả tại CTM..

Kỷ luật

Sự nhìn nhận, đánh giá đúng mực về mỗi cá nhân trong công ty, không phân biệt vị trí cao thấp, bộ phận. Đó là nguyên tắc xây dựng một môi trường cởi mở và động lực phát triển cho toàn công ty…

Sáng tạo

Chúng tôi coi sáng tạo là nguồn lực đổi mới của công ty, là kỹ nghệ tạo ra lợi thế cạnh tranh. CTM luôn chú trọng tạo ra không gian tự do để nhân viên cải tiến…

Tập thể

CTM luôn xây dựng tinh thần làm việc tập thể, gắn kết mỗi cá nhân trong công ty thành một khối đoàn kết và vững chắc. Mọi thành viên bất kể cấp độ nào, bộ phận nào sẽ luôn có sự trao đổi…

Tôn trọng

Là sự tôn trọng quy định chung và tuân thủ các luật lệ không kể lãnh đạo hay nhân viên, xuyên suốt trên toàn hệ thống công ty…

Chiến lược con người

CTM luôn hướng đến môi trường làm việc chuyên nghiệp, sáng tạo, công bằng, minh bạch, nơi người lao động có thể phát huy quyền được làm việc, thẳng thắn trao đổi, đưa ra những đóng góp sáng tạo, bảo đảm hài hoà giữa lợi ích của công ty với lợi ích của người lao động.

Công tác phát triển nguồn nhân lực luôn được CTM đặc biệt chú trọng. CTM thành lập quỹ đào tạo phát triển, hàng năm công ty luôn cử CBCNV tham gia các chương trình đào tạo, nâng cao trình độ nghiệp vụ; đối với cấp quản lý cấp trung, cấp cao, ngoài kỹ năng nghiệp vụ chuyên môn, công ty luôn chú trọng đào tạo năng lực quản lý toàn diện.

Con người là tài sản quý giá và CTM luôn coi nguồn nhân lực là yêu tố cốt lõi trong sự phát triển bền vững của công ty. Với tinh thần “ Kỷ luật – Sáng tạo – Tập thể – Tôn trọng”, CTM luôn chào đón tất cả những ứng viên phù hợp với triết lý và mong muốn được làm việc trong môi trường làm chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo và hiệu quả. CTM luôn coi trọng năng lực và sự phát triển của mỗi cá nhân, thúc đẩy từng nhân viên có thể phát huy tối đa khả năng của mình.