Thông báo Đại hội cổ đông thường niên 2019

Công ty Cổ phần Thương mại Cầu Giấy trân trọng thông báo:
Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Thương mại Cầu Giấy v/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên. HĐQT Công ty cổ phần thương mại Cầu Giấy quyết định tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019.

– Thời gian: 07h30 ngày 21/01/2019 (thứ 2).
– Địa điểm: Hội trường tầng 1 Trung tâm tổ chức sự kiện & tiệc cưới CTM Palace Số 131 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội

Trân trọng kính mời./.
CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Đức Tuyên (đã ký)
Lưu ý: – Theo Điều lệ công ty, các cổ đông đủ điều kiện dự đại hội khi có đủ số cổ phần đạt tỷ lệ 0,15%/Vốn điều lệ (tương đương 105.000.000đ).
– Các cổ đông đến gửi giấy ủy quyền tham dự đại hội và nhận tài liệu đại hội tại văn phòng công ty: Tầng 7 Tòa nhà CTM Complex, số 139 Cầu Giấy, Hà Nội từ ngày 14/01 đến 17/01 (trong giờ hành chính).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *