Tin tức

Thông báo Đại hội cổ đông thường niên 2019

Công ty Cổ phần Thương mại Cầu Giấy trân trọng thông báo:
Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Thương mại Cầu Giấy v/v tổ chức Đại hội đồng
cổ đông thường niên. HĐQT Công ty cổ phần thương mại Cầu Giấy quyết định tổ
chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019.

1. Thời gian: 07h30 ngày 21/01/2019 (thứ 2).
2. Địa điểm: Hội trường tầng 1
Trung tâm tổ chức sự kiện & tiệc cưới CTM Palace
Số 131 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội

Trân trọng kính mời./.

CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Đức Tuyên (đã ký)

Lưu ý: - Theo Điều lệ công ty, các cổ đông đủ điều kiện dự đại hội khi có đủ số cổ phần đạt tỷ lệ 0,15%/Vốn điều lệ (tương đương 105.000.000đ).
- Các cổ đông đến gửi giấy ủy quyền tham dự đại hội và nhận tài liệu đại hội tại văn phòng công ty: Tầng 7 Tòa nhà
CTM Complex, số 139 Cầu Giấy, Hà Nội từ ngày 14/01 đến 17/01 (trong giờ hành chính).