Thông báo Đại hội cổ đông thường niên 2021

Công ty Cổ phần Thương mại Cầu Giấy trân trọng thông báo:

Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Thương mại Cầu Giấy v/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên. HĐQT Công ty cổ phần thương mại Cầu Giấy thông báo đến Quý vị cổ đông thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020.

– Thời gian: 07h45 ngày 26/12/2020 (thứ 7).
– Địa điểm: Hội trường tầng 1 Trung tâm tổ chức sự kiện & tiệc cưới CTM Palace Số 131 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội.

Trân trọng kính mời./.

CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Đức Tuyên (đã ký)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *