Bí thư Đảng Ủy - Chủ tịch HĐQT - Tổng Giám Đốc

ÔNG Nguyễn đức tuyên

Ông Nguyễn Đức Tuyên – Bí thư Đảng uỷ, chủ tich HĐQT, Tổng giám đốc công ty là người có thời gian dài gắn bó với nhiều cung bậc thăng trầm của công ty 

Phó Chủ tịch HĐQT - Phó Tổng Giám đốc

Bà Trịnh Thị Ngọc Lan

Ủy viên HĐQT - Phó Tổng Giám Đốc

Ông Nguyễn Tiến Dương

Ủy viên HĐQT - Trưởng phòng Marketing

Ông Nguyễn Duy Tùng

Ủy viên HĐQT - Giám đốc trung tâm sự kiện & tiệc cưới CTM Palace

Bà Nguyễn Ngọc Trang

Trưởng Ban kiểm soát - Phó phòng Marketing

Bà Đinh Thúy Hòa

Giám đốc trung tâm Bất động sản

Bà Trần Thị Hậu

Trưởng phòng Hành chính Kế toán Tổng hợp - Kế toán trưởng

Bà Phạm Kim Thoa

Trợ lý hđqt

Bà Nguyễn Thị Thanh Hương

Những Phẩm Chất Đáng Quý Của Ban Lãnh Đạo CTM

ĐÓN ĐẦU

Là tầm nhìn xa trông rộng, đi trước đón đầu mọi thử thách, vạch ra những chiến lược hoạt động dài hạn, dự đoán trước những biến động trong tương lại để chuẩn bị, thích nghi và đón đầu cơ hội.

CÔNG TÂM

Sự nhìn nhận, đánh giá đúng mực về mỗi cá nhân trong công ty, không phân biệt vị trí cao thấp, bộ phận. Đó là nguyên tắc xây dựng một môi trường cởi mở và động lực phát triển cho toàn công ty.

GƯƠNG MẪU

Lãnh đạo là người thấm nhuần văn hoá và tinh thần CTM, là người truyền tải những tư tưởng giá trị đến từng nhân viên.

KIÊN ĐỊNH

Là một lý tưởng mà người lãnh đạo hay người điều hành nhận lãnh như một sứ mệnh để phục vụ công ty, tập thể.