Công ty cổ phần thương mại cầu giấy

 Địa chỉ: 139 Cầu Giấy, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội

 Điện thoại: 0243.833.7902

 Email: info@ctm.vn

Thời gian làm việc: T2-T6 từ 8h00-17h00 và thứ 7 từ 8h00 đến 12h00