01/

BẤT ĐỘNG SẢN

Năm 2011, CTM Complex 139 ra đời, là tòa nhà văn phòng hỗn hợp theo tiêu chuẩn hạng . Với vị trí trung tâm quận Cầu Giấy thuận tiện kết nối giao thông, thiết kế hiện đại cùng trang thiết bị tiện ích mới nhất, CMT Complex đã và đang là lựa chọn hàng đầu của các doanh nghiệp để thuê văn phòng, định vị thương hiệu …

Xem thêm

02/

SỰ KIỆN TIỆC CƯỚI

Năm 2011, CTM Complex 139 ra đời, là tòa nhà văn phòng hỗn hợp theo tiêu chuẩn hạng . Với vị trí trung tâm quận Cầu Giấy thuận tiện kết nối giao thông, thiết kế hiện đại cùng trang thiết bị tiện ích mới nhất, CMT Complex đã và đang là lựa chọn hàng đầu của các doanh nghiệp để thuê văn phòng, định vị thương hiệu …

Xem thêm

03/

KHÁCH SẠN DU LỊCH

Năm 2011, CTM Complex 139 ra đời, là tòa nhà văn phòng hỗn hợp theo tiêu chuẩn hạng . Với vị trí trung tâm quận Cầu Giấy thuận tiện kết nối giao thông, thiết kế hiện đại cùng trang thiết bị tiện ích mới nhất, CMT Complex đã và đang là lựa chọn hàng đầu của các doanh nghiệp để thuê văn phòng, định vị thương hiệu …

Xem thêm

04/

SIÊU THỊ TIỆN ÍCH

Năm 2011, CTM Complex 139 ra đời, là tòa nhà văn phòng hỗn hợp theo tiêu chuẩn hạng . Với vị trí trung tâm quận Cầu Giấy thuận tiện kết nối giao thông, thiết kế hiện đại cùng trang thiết bị tiện ích mới nhất, CMT Complex đã và đang là lựa chọn hàng đầu của các doanh nghiệp để thuê văn phòng, định vị thương hiệu …

Xem thêm