Author Archives: admin_ctm

Xem tất cả

Công ty Cổ Phần Thương Mại Cầu Giấy tổ chức hoạt động Du xuân lễ chùa đầu năm 2024
Công ty Cổ Phần Thương Mại Cầu Giấy tổ chức hoạt động Du xuân lễ chùa đầu năm 2024

Ngày 12/3 vừa qua, Công ty Cổ phần Thương mại Cầu Giấy đã tổ chức hoạt động du xuân lễ chùa đầu năm với sự tham gia của toàn thể cán bộ, công nhân viên của công ty. Đây là hoạt động thường niên nhằm xây dựng sự gắn kết giữa các thành viên trong…

Lễ hội Xuân hồng 2024 Hiến máu đầu xuân – Nhân lên hạnh phúc
Lễ hội Xuân hồng 2024 Hiến máu đầu xuân – Nhân lên hạnh phúc

Lễ hội Xuân hồng là lễ hội duy nhất mà những người đến tham dự không cầu xin điều gì cho bản thân mình, mà đến để trao tặng những giọt máu đào quý giá – một phần sự sống cho người bệnh. Hôm nay ngày 28.02.2024 Đoàn Thanh Niên công ty Cổ Phần Thương…

Xem tất cả

Công ty Cổ Phần Thương Mại Cầu Giấy tổ chức hoạt động Du xuân lễ chùa đầu năm 2024
Công ty Cổ Phần Thương Mại Cầu Giấy tổ chức hoạt động Du xuân lễ chùa đầu năm 2024

Ngày 12/3 vừa qua, Công ty Cổ phần Thương mại Cầu Giấy đã tổ chức hoạt động du xuân lễ chùa đầu năm với sự tham gia của toàn thể cán bộ, công nhân viên của công ty. Đây là hoạt động thường niên nhằm xây dựng sự gắn kết giữa các thành viên trong…

Lễ hội Xuân hồng 2024 Hiến máu đầu xuân – Nhân lên hạnh phúc
Lễ hội Xuân hồng 2024 Hiến máu đầu xuân – Nhân lên hạnh phúc

Lễ hội Xuân hồng là lễ hội duy nhất mà những người đến tham dự không cầu xin điều gì cho bản thân mình, mà đến để trao tặng những giọt máu đào quý giá – một phần sự sống cho người bệnh. Hôm nay ngày 28.02.2024 Đoàn Thanh Niên công ty Cổ Phần Thương…