Hội nghị tổng kết công tác Công Đoàn và phong trào công nhân viên chức lao động năm 2023

Hội nghị tổng kết công tác Công Đoàn và phong trào công nhân viên chức lao động năm 2023 đã diễn ra vào ngày 9/1 tại Quận Cầu Giấy, với sự tham gia đông đảo của các lãnh đạo quận Cầu Giấy, đại diện BCH Công đoàn của các khối cơ quan, doanh nghiệp. Hội nghị tổng kết hoạt động công đoàn trong năm 2023 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

Công ty Cổ phần Thương Mại Cầu Giấy vinh dự nhận bằng khen của Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội là tổ chức Công đoàn có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua và hoạt động Công đoàn năm 2023. Thành tích này chứng minh cam kết của Công ty CPTM Cầu Giấy về việc thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ là chăm lo, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của đoàn viên, tích cực tuyên truyền, vận động đoàn viên, CNVCLĐ đoàn kết, nỗ lực vượt khó, đổi mới, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Tại hội nghị, Công ty đại diện khối Công đoàn Doanh nghiệp Quận cầu Giấy phát biểu hưởng ứng phong trào thi đua năm 2024.”