THÔNG BÁO ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

THÔNG BÁO ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

CTMCOMPLEX

Công ty Cổ phần Thương mại Cầu Giấy trân trọng thông báo:
Căn cứ Điều lệ: Theo quy định của Điều lệ Công ty Cổ phần Thương mại Cầu Giấy, chúng tôi sẽ tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2024.
Thời gian tổ chức: 08h00 ngày 11/01/2024 (Thứ Năm).
Địa điểm: Hội trường tầng 1 Trung tâm tổ chức sự kiện & tiệc cưới CTM Palace, số 131 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội.
Chủ trì: Hội đồng quản trị Công ty sẽ chủ trì buổi Đại hội.
Lưu ý quan trọng:
Đề nghị cổ đông đến Văn phòng Công ty tại Tầng 7 Tòa nhà CTM Complex – 139 Cầu Giấy để nhận tài liệu và nộp giấy ủy quyền từ ngày 02/01/2024 đến hết ngày 06/01/2024 trong giờ hành chính. Điện thoại liên hệ: 024.37670187.
Giấy ủy quyền nộp sau 12h00 ngày 06/01/2024 sẽ không được chấp nhận.
Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội sẽ được công bố trong tài liệu chuẩn bị cho Đại hội.
Trân trọng kính mời Quý vị cổ đông tham gia Đại hội, đóng góp ý kiến để chung tay phát triển Công ty.
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nguyễn Đức Tuyên (đã ký)