HƯỞNG ỨNG NGÀY HỘI SỨC KHỎE NGƯỜI LAO ĐỘNG

????Mới đây, Liên đoàn Lao động thành phố đã phát động tháng Hành động về an toàn, vệ sinh lao động và tháng công nhân” năm 2023. Tại ngày hội, tập thể nhân viên Công ty Cổ Phần Thương Mại Cầu Giấy đã được xét nghiệm và khám chữa bệnh miễn phí.
         
 
????Theo LĐLĐ Thành phố, việc tổ chức khám sức khỏe cho CNLĐ là nhằm tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp Công đoàn, nhận thức của cán bộ, đoàn viên, người lao động trong việc thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới…