Thông báo Đại hội cổ đông thường niên 2023

Thông báo Đại hội cổ đông thường niên 2023

Công ty Cổ phần Thương mại Cầu Giấy trân trọng thông báo:

Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Thương mại Cầu Giấy v/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên. HĐQT Công ty cổ phần thương mại Cầu Giấy thông báo đến Quý vị cổ đông thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2023.

  • Thời gian: 08h00 ngày 08/03 năm 2023 (Thứ 4)
  • Địa điểm: Hội trường tầng 1 Trung tâm tổ chức sự kiện & tiệc cưới CTM Palace số 131 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy – Hà Nội.

Trân trọng kính mời.

CHỦ TÍCH HĐQT

Nguyễn Đức Tuyên (đã ký)

Lưu ý:

  • Đề nghị cổ đông đến Văn phòng Công ty tại Tầng 7 Tòa nhà CTM Complex – 139 Cầu Giấy nhận tài liệu và nộp giấy ủy quyền từ 27/02/2023 (Thứ hai) đến hết ngày 03/03/2023 (Thứ sáu) trong giờ hành chính. ĐT: 024.37670187
  • Giấy ủy quyền nộp sau 17h00 ngày 03/03/2023 sẽ không được chấp nhận.